sdsd

 


 

دانشگاه ازاد اسلامي واحد مشهد از نخستين واحدهاي دانشگاهي بود كه در آذر ماه1361 تاسيس شد و در اسفند ماه همان سال با آزمون سراسري دررشته هاي فيزيك, شيمي ورياضي فعاليت آموزشي خود را عملا از مهرماه 1362 با 167 دانشجو آغاز كرد ودر حال حاضر با 115 رشته آم


 

نام و نام خانوادگي

مسئوليت

عكس

حميد رضا هزاره

رييس اداره برنامه ريزى و امتحانات

 

على ابهـرى

راهبر ارشد سايت معاونت آموزشي و كارشناس رشته هاى : پرستارى ، مامايى ، حقوق ، زيست شناسي ، زبان انگليسي ، زبان فرانسه و كليه رشته هاى دانشكده پيراپزشكي

 

سيد راشد اسدى

مسئول رشته هاى :

كليه كارشناسى هاى ارشد ، پزشكى و دكتراي تخصصي و كارشناسي مهندسي پزشكي و جغرافيا

 

محمد باديانت

مسئول رشته هاى : عمران ، سراميك ، علوم سياسي ، متالوژى ، ادبيات ، مطالعات خانواده و كليه رشته هاى دانشكده معمارى و هنر

 

حسين درويش

مسئول ثبت نمرات دانشجويان ميهمان ، معرفى و انتقالي

 

اميد خيرخواه نيا

كارشناس رشته هاى كامپيوتر ، برق ، زمين شناسى ، فناورى اطلاعات ، آمار و آموزش ابتدايى

 


فاضلي ، محمد

در راه اندازی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه فردوسی، در مقاطع ذیل نقش اساسی داشته ام:

1-  مقطع کارشناسی 1351 جا دارد در کمک به راه اندازی این مقطع از شادروان استاد زنده یاد دکتر یوسفی یاد کنم که حتی در تدوین برنامه های این رشته مرا تنها نگذاشت.

2-  مقطع کارشناسی ارشد 1370.

3-  مقطع دکتری 1376 با تلاش و پی گیری مداوم این جانب و معاضدت همکاران خوبم، مقطع دکترای ادبیات عرب در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی پس از زبان فارسی دومین دکتری آن دانشکده به حساب آمد، و در سطح کشور پس از تهران و تربیت مدرس که خود از 1372 با آن همکاری داشتم سومین دکترای زبان و ادبیات عرب.

 

 

از جمله طرحهای تحقیقاتی این جانب می توان موارد زیر را برشمرد:

1-  طرحی تحت عنوان «پژوهشی در برخی از شیوه های بیان قرآن کریم» در سالهای(78-79) حائز این رتبه ها: رتبه اول جشنواره فردوسی مشهد.

رتبه عالی پژوهشی دانشگاه مشهد. رتبه دوم پانزدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی، و اهدای جایزه آن به دانشجویان نیازمند.

2-  طرحی تحت عنوان « بررسی و تحلیل شواهد شعری جواهر البلاغه» سالهای تصویب طرح تا صدور کارنامه در دانشگاه فردوسی (1387-1382) با درجه بسیار خوب.

3-  طرحی تحت عنوان «قاموس فیروز آبادی در نگاهی نو» (29/10/82-29/10/81) دانشگاه فردوسی مشهد.

4-  طرحی تحت عنوان «اسلوب استثنا در قرآن کریم» در قالب پایان نامه ارشد ارائه گردیده است. (78-77) دانشگاه فردوسی مشهد.

5-  طرحی تحت عنوان «نقد و تحلیل غزل های سعدی در مقایسه با غزلهای جمیل، عمر بن ابی ربیعه، مجنون» (85-83) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.

 

تا کنون چند پایان نامه را در مقطع کارشناسی ارشد راهنمایی کرده اید؟ حدود چهل مورد

تا کنون چند پایان نامه را در مقطع دکتری راهنمایی کرده اید؟ حدود سی مورد

آثار مکتوب تحقیقی و پژوهشی (کتاب) شامل تألیف، ترجمه و تصحیح:

1)  به زبان عربی:

الف) «دراسه و نقد فی مسائل بلاغیّه ها مّه» کتابی تحقیقی و نقدی در فن بلاغت، و درسی مقطع دکتری. نشر مشترک سازمان سمت و دانشگاه فردوسی، چاپ سوم 1387.

ب) «التّعریف بالمتنبّی من خلال أشعاره» پژوهشی نقدی، نشر دانشگاه فردوسی مشهد 1372.

ج) «مختارات ومن روائع الادب العربی فی العصر الجاهلی» کتابی درسی در مقطع کارشناسی و ارشد نشر سازمان «سمت» چاپ دوم، 1386.

 

2)  به زبان فارسی:

الف) «سیبویه پیشوای نحویان» ترجمه از زبان عربی توام با حواشی و مراجعه به مآخذ و منابع مولف، و گاهی نقد خود وی. نشر دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1359.

ب) تصحیح و تحشیه نسخه خطی «محاکمه انسان و حیوان» نشر دانشگاه فردوسی مشهد، 1371.

ج) «پژوهشی در برخی از شیوه های بیان قرآن کریم» نشر دانشگاه فردوسی مشهد، 1382.

 

3)  آماده چاپ:

الف) «فصول فی النحو العربی»

ب) تصحیح و تحشیه «شرح اشکنوانیه قاضی عمید»- سروده زندانش- از روی نسخ خطی.

ج) و لمجتبی؟؟؟؟؟؟؟؟ از نثر شیوای عربی کتابی درسی برای مقاطع ارشد.

آثار مکتوب تحقیقی و پژوهشی (مقاله) (لطفا نام مطبوعه [مطبوعات علمی و پژوهشی و مطبوعات غیر علمی و پژوهشی اعم از روزنامه، هفته نامه، ماهنامه و ...] و تاریخ انتشار آن را دقیقا ذکر فرمایید):

این جانب تا کنون بیش از صد مقاله و سخن در مباحث پژوهشی و محافل علمی داشته ام، از جمله:

1-  «بحثی در صحت و سقم اشعار جاهلی » مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 4 سال 1350.

2-  «ابن العمید و آثار او» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 3 - سال 1353.

3-  «بحثی انتقادی در نحو عربی» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 1- سال 1354.

4-  «یادی از ابوالعلای معرّی» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 1- سال 1352.

5-  «سیبویه در الکتاب» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 2 - سال 1353.

6-  «مقایسه ای بین ابوالعلای معرّی و خیام» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 4 - سال 1356.

7-  «طغرائی آن طور که من او را از اشعارش می شناسم» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 3 - سال 1357.

8-  «تاثیر لفظ و معنی در فصاحت» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 3 - سال 1361.

9-  «نقدی بر کتابی در نقد نحو عربی» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 4 - سال 1365.

10-          «اسلوب اشتغال در نقد و داوری» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 78- سال 1366.

11-          «اسلوبهای ندا و نفی جنس در نقد و تطبیق» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره83 - سال 1367.

12-          « ویژگیهایی چند از تفسیر المیزان» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 81 - سال 1367.

13-          «تفسیر طبری در نقد و بررسی» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 83 - سال 1368.

14-          لطایف و نکته های لغوی و بلاغی قرآن در «الکتاب سیبویه» شماره 84 - سال 1368.

15-          «در حاشیه دو کتاب معروف تفسیر قرآن» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 2 - سال 1365.

16-          «حماسه سرایی در ادبیات عرب» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 23 - سال 1370.

17-          «شعر متنبّی در خدمت رسالت فکری وی» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 1 و 2 - سال 1375.

18-          «با ابن سکّیت در اصلاح منطق» و «الالفاظ» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 4 - سال 1370.

19-          «دیداری تازه با خاقانی» مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 123-122، سال 1377.

 

مقالات ارائه شده به کنفرانس ها و سمینارها (با ذکر عنوان مقاله/ کنفرانس یا سمینار/ تاریخ کنفرانس یا سمینار):

20-          «دیداری دیگر با خاقانی»: مجله پژوهشی ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد سال 1379.

21-          «بدئت الکتابه بعید الحمید و ختمت بابن العمید»: مجموعه مقالات چهارمین کنگره تحقیقات ایرانی، شیراز 1353.

22-          «نقد مراجعی که به ابن العمید پرداخته اند»: مجموعه مقالات سومین کنگره تحقیقات ایرانی، تهران سال 1352.

23-          نگاهی به داستان رستم و شغاد از خلال غُرر السّیرَ و شاهنامه فردوسی و ترجمه بنداری»: مجله ادبیات دانشگاه تهران شماره 1 و 2 سال 1356.

24-          «تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی یکی از مدیحه های متنبي » : مجله ادبیات دانشگاه تهران شماره 3 و 4 سال 1368.

25-          «ابن لقمان فخرالدین ابراهیم»: دائره المعارف بزرگ اسلامی ، ج/3.

26-          «ابن خشاب، ابو محمد عبداله» : دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج/4.

27-          «یادی از منفلوطی » نویسنده اجتماعی مصری: منتشر در یادنامه جمال شاعر معروف خراسان.

28-          «استاد ترجافي  زاده و مقالاتش»: مجله دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، زمستان 1377. دانشگاه علامه تهران.

29-          استاد ترجافي زاده هم درس و  دوست فاضل و شایسته ابویم»: کنگره فرازنگان کرد، سنندج 13.

30-          «کتاب قاموس در نقدی تازه»: کنگره بین المللی بزگرداشت ششصدمین سال مجد الدین فیروز آبادی، شهریور 1378.

31-          «همسان اندیشی و وامگيری در ادبیات فارسی و عربی»: سمینار بین المللی تاثیر متقابل ادبیات ایران و عرب، آبان ماه 1380.

32-          «ادبیات قدیم در نگاهی نو»: مجله دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، بهار و زمستان 1380.

33-          «لایه ها یاروی کردهای ادبیات قدیم»:  همایش نقد ادبی در قرن بیستم، منعقد در دانشکده ادبیات و زبان های خارجی در دانشگاه تبریز 13/7/82.

34-          «شکل پیل دیدم چون عمود»: مجله ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، بهار و تابستان 1381.

35-          قاموس فیروز آبادی در بررسی و پژوهشی تازه: مجله ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، زمستان 1382.

36-          «همسان اندیشی و وامگيري ... » به صورت مقاله تحقیقی و پژوهشی: مجله ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، بهار 1382.

37-          «نگاه بلاغی مفسران به جمله های خبری در آیات قرآن»: مقاله مشترک: مجله علمی پژوهشی الهیات مشهد، تابستان 1382.

38-          «به یاد استادم عبدالهادی افخم زاده»: فصلنامه ادبیات دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، پاییز 1383.

39-          «واژه قسّط و کاربردهای قرآنی آن»: مجله علمی الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز شماره 1، 1379.

40-          «با فخر رازی در حل عبارتی غامض از تفسیرش»: مجله الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره 2، 1379.

41-          «حیات فردی و علمی نجم الائمه در آینه پژوهش و نقد»: مجله علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی شماره 6، 1385.

42-          «سقز مدینه تتربّع علی عرش من الجمال»: مجله الإخاء، شماره 62، 1344. (به زبان عربی)

43-          «نظریه عبد القاهر فی الاستعاره»: مجله البیان، کویت، شماره 173، رمضان 1400 (به زبان عربی)

44-          «أسمی المبادی لحریه الإنسان فی القرآن الکریم»: مجله دانشکده ادبیات تهران، پاییز 1367. (به زبان عربی)

45-          « مع المتنبی فی تحلیل قصیده و ثائیه»: مجله دانشکده ادبیات تهران، 1368 . (به زبان عربی)

 

 

دنباله کارهای پژوهشی و سمینارها:

46-          «رحله نقدیه فی آثار الخطیب التبریزی»: سمینار بین المللی دانشگاه تبریز، 1381. (به زبان عربی)

47-          «جهود الإیرانیین فی تواصل الثقافه الاسلامیه»: قرار بود در سمیناری منعقد در کشور مصر در سالهای قبلی ایراد گردد که متاسفانه خود سمینار برگزار نشد. (به زبان عربی)

48-          «دنیای اسرار آمیز کلمات»: مجله دانشکده ادبیات مشهد دانشگاه فردوسی، شماره 4 سال 1361.

49-          «نکته سنجیهای زمخشری در کشاف»: فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و علمی پژوهی شماره 3 و 4 ، سال 1383.

50-          «در تراز و قرار دادن نقدی به بهانه ؟؟؟؟؟»: فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد، شماره 1 و 2، سال 1383.

51-          «تخیلهای خاقانی در معیار نقد»: فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد، شماره 5، سال 1384.

52-          « تامّلی در صورتگریهای قرآنی»: فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد، شماره 6، تابستان 1384.

53-          «تامّلی در برخی از فنون بلاغی»: فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد، شماره 6، بهار 1385.

54-          «ره آوردی از چند گام با همسفران خاموش»: فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد، شماره 7 و8، پاییز و زمستان 1384.

55-          «توریه فّن ادبی تامّل برانگیز»: فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد، شماره 10، تابستان 1385.

56-          «شعر طغرائی در نقد و بررسی»: فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد، شماره 11 و 12، پاییز و زمستان 1385.

57-          «صعالیک یا آزادگان مطرود»: فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد، شماره 14، تابستان 1386.

58-            «سپیده دم شعر عرب در غربت»: فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد، شماره 15 و 16، پاییزو زمستان 1386.

 

ویراستاریهای علمی پژوهشی مبتنی بر اصرار صاحبان اثر؛ یا موسسات پژوهشی عهده دار چاپ و نشر آن:

1)  ویراستاری علمی ترجمه فارسی «فرهنگ عربی الرّائد» به همت دکتر انزابی نژاد، در دو جلد.

2)  ویراستاری علمی ادبی «منظر الانسان فی ترجمه و فیات الأعیان» همراه یادآوریها و برخی حواشی. این کتاب به همت خانم دکتر مدرسی استاد دانشگاه ارومیه تصحیح و تحشیه شده، و توسط دانشگاه مربوط در سال 1381 در 3 جلد به چاپ رسیده است. در این جا تأسف خود را پنهان نمی دارم از خلل و نقصهایی که در زمینه این ویراستاری در چاپ کتاب پیش آمده، زیرا بر تصحیح فرمهای چاپی آن نظارت نداشته ام.

3)  ویراستاری علمی کتاب «ادبیات زندان» و نیز مقدمه ای، تالیف خانم دکتر آباد عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد.

4)  ویراستاری علمی کتاب «هنر و سبکهای شعر عربی» ترجمه خانم دکتر آباد عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد.

5)  ویراستاری علمی توام با نظرات کتاب «دستور اللغه» تصحیح دکتر اردلان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

6)  ویراستاری علمی کتاب «فن ترجمه» ترجمه دکتر عرب عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد.

7)  ویراستاری علمی کتاب «آشنایی با نقد ادبی معاصر عربی» تالیف خانم دکتر رجائی عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد.

1

گالرى تصاوير

وحيديان كاميار ، تقي

در روز چهارم بهمن 1313 در مشهد ـ محله پاچنار واقع در شما باغ نادري ـ به دنيا آمدم. در 6 سالگي محلة آباد و اجداد را ترك گفتيم و به سعداباد آمديم. در دبستان مهر به تحصيل پرداختم و به هنرستان صنعتي رفتم اما پس از سه سال چون علاقه بسيار به ادبيات داشتم تغيير رشته دادم و سرانجام ديپلم ادبي گرفتم و بلافاصله به شغل معلمي پرداختم و در سال 1336 در رشته زبان و ادبيات فارسي به تحصيل پرداختم. از سال دوم مقالاتي در روزنامه‌ها مي‌نوشتم و گاه داستان پايان‌نامه دوره كارشناسي من به نام هنر افسانه‌نويس بود يعني پژوهشي دربارة هنر داستانهاي جانوران و پرندگان كن نحو بيان آن را فابل مي‌ناند. كاري نو بود و هنوز مركب آن خشك نشده بود در روزنامه آفتاب شرق به چاپ رسيد در دوره كارشناسي از چند تن از استادان بهره بيشتر بردم از جمله سيداحمد خراساني، دكتر غلامحسين يوسفي، دكتر فياض، دكتر رضايي پس از اتمام دوره كارشناسي ادبيات ضمن تدريس در دبيرستان به كار پژوهشي پرداختم و تذكرة شاعران مشهد را در روزنامه خراسان مي‌نوشتم. ضمناً چون علاقه‌مند كار دستورزبان بودم چهار سال در زمينه دستورزبان گفتاري كار كردم در سال 1343 در كتابي به نام دستورزبان عاميانه نوشتم و سال بعد كتابي به نام دستورزبان فارسي با روش نو تأليف كردم.
در سال 1348 در رشته زبانشناسي همگاني دانشگاه تهران ادامه تحصيل دادم و پايان‌نامه من به نام ادبيات دانشگاه تهران (شماره 77 سال 1350) به چاپ رسيد و به گفته استاد دكتر بافي بهترين مقاله اين شماره بود.
ضمناً در تهران با سازمان برنامه‌ريزي كتابهاي درسي نيز همكاري داشتم و طرح وزن و قافيه به روش علمي را ارائه دادم كه طرح قافيه آن در مجله وحيد ارديبهشت 1352 (به نام قافيه در شعر فارسي) به چاپ رسيد. همچنين طرح دستورزبان فارسي با روش علمي را ارائه دادم.
سپس در دورة دكتري زبانشناسي همگاني ادامه تحصيل دادم. ناگفته نماند كه در دوره تحصيل كارشناسي ارشد و دكتري مرتب مقالاتي در مجلات راهنماي كتاب، وحيد، بويژه مجله و سپس به سردبيري دكتر حداف مي‌نوشتم.
پايان‌نامة دوره دكتري من به نام نواي گفتار (زبرزنجيريها) در زبان فارسي بود كه كاري بديع بود. هم از راه گوش كار كردم و هم با دستگاه سونوگراف. اين پايان‌نامه در جلسه دفاع به اتفاق آرائ تصويب شد كه جزو انتشارات دانشگاه تهران به چاپ برسد. بعداً چون مشخص شد كه حدود دو سال بايد در نوبت چاپ باشد فرهنگستان زبان و دوره زبانشناسي علاقه‌مند به چاپ آن شدند و سرانجام در دانشگاه جندنيشابور ـ شهيد چمران ؟  به چاپ رسيد و چاپ دومش در دانشگاه مشهد.
پس از اتمام دوره دكتري در فرهنگستان زبان به پژوهشي در زمينه دستورزبان فارسي پرداختم و در سال 1352 در دانشگاه جندنيشابور به كار تدريسي و پژوهشي مشغول شدم. ضمناً سالها مدير گروه زبان و ادبيات فراسي بودم. ؟ سمت معاونت دانشكده ادبيات و علوم داشتم و در سال 1357 (بعد از انقلاب) به سمت رياست دانشكده انتخاب شدم و پس از دو سال به اصرار استعفا كردم تا به كارهاي پژوهشي بپردازم. در اين دانشگاه سردبير دو مجله بودم: يكي پژوهشنامه دانشكدة ادبيات و علوم انساني و ديگر مجله ديني و ادبي دانشگاه شهيد چمران، در اين دانشگاه ؟ مرتبه استادياري داشت و بعد از سه سال (با احتساب خدمت فرهنگستان) دانشيار شدم و پنج سال بعد به مرتبه استادي رسيدم. بعد به دانشگاه فردوسي منتقل شدم مدتي سردبيري مجله دانشكده ادبيات را برعهده داشتم و در سال 1380 به فرصت مطالعاتي رفتم و به پژوهشي در زمينه زبانشناسي ـ شعر و ادبيات از ديدگاه زبانشناسي از جمله نقشهاي زبان پرداختم و ضمن رد نظرات سر زبانشناس برجسته جهان ـ مارتينه، ياكوسبن، هليدي در مورد نقشهاي زبان روشي نو كشف كردم. اين پژوهش در مجله زبانشناسي به نام كشف يك واقعيت دربارة نقشهاي زبان به چاپ رسيد (سال هفدهم شماره 2، 1381). تاكنون چندين طرح پژوهشي را اجرا كرده‌ام. در سال 1382 به عنوان استاد نمونه انتخاب شدم.
در سال 1382 استاد نمونه دانشگاه فردوسي شناخته شدم.
به هر حال در تمام دورة خدمت به كار تدريس و بويژه پژوهش مشتاق بوده و هستم. تاكنون 77 مقاله در مجلات معتبر نوشته‌ام و تاكنون به صورت دو مجموعه مقاله به نامهاي حرفهاي تازه در زبان و ادبيات و در قلمرو زبان وادبيات مجدداً به چاپ رسيده است. همچنين تاكنون 15 كتاب منتشر كرده‌ام (كه فهرست آنها ضميمه است) گرچه نگارش به زعم خود در هر مقاله و كتاب حرف‌نويسي داشته است اما در سه كتاب به نظر مي‌رسد توانسته باشد تحولي ايجاد كرده باشد.
1ـ وزن و قافيه شعر فارسي (با روش علمي) تدريس وزن و قافيه شعر فارسي در تمام دبيرستانها و حتي دانشگاههاي براساس روش نگارنده است (مگر دانشگاههايي كه هنوز به روش سنتي تدريس مي‌كند).
2ـ دستورزبان فارسي با روش علمي ـ امروز در همه دبيرستانها و دانشگاهها دستورزبان فارسي به روش نگارش تدريس مي‌گردد (مگر دانشگاه‌هايي كه به روش سنتي تدريس مي‌شود).
3ـ بديع از ديدگاه زيبايي‌شناسي ـ در دانشگاهها كم‌كم اين روش جاي روش نادرست قبلي را مي‌گيرد.
ضمناً استاد ؟ دانشگاه آزاد اسلامي مشهد هنر هستم و در دورة كارشناسي ارشد و دكتري زبان و ادبيات فارسي تدريس مي‌كنم.
در خاتمه يادآور مي‌شود كه دو تا از مقالات، نگارنده توانسته است دلايلي از اعجار قرآن را كشف كند:
1ـ مقاله رابطه طبيعي لفظ و معني در قرآن مجيد   مثاله 56
2ـ آيا پاسخ حضرت موسي بلاغي است (مقاله 77)
عنوان مقاله‌ها
1ـ نقش‌هاي تكيه در زبان فارسي، مجلة دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران، شمارة 77، سال 1350.
2ـ تكيه و وزن شعر فارسي، مجله راهنماي كتاب، شمارة تير و شهريور 1352.
3ـ قافيه در شعر فارسي، مجله وحيد، ارديبهشت سال 1352.
4ـ افسانه چيست؟، » ويسمن، شمارة (2) سال 1352.
5ـ فارسي مؤدبانه، » ويسمن، شمارة (4) سال 1352.
6ـ اسمهاي خاص و نظرية اطلاع، » ويسمن، شمارة (5) سال 1352.
7ـ فعل مركب در فارسي نيست، مجموعه سخنرانيهاي دومنين كنگره، استادان زبان و ادبيات، انتشارات دانشگاه فردوسي، مشهد، 1346.
8ـ وزن فهلويات عروضي است نه هجايي، پژوهشنامه دانشكده ادبيات دانشگاه شهيد چمران، شمارة (1) شال 1356.
9ـ نقدي بر تاريخ زبان دكتر خانلري و فعل مركب، پژوهشنامه دانشكده ادبيات دانشگاه شهيد چمران، شماره (1) سال 1356.
10ـ بررسي اوزان دوري، مجموعه مقالات (فرخنده پيام) دانشگاه مشهد، سال 1360.
11ـ عروض فارسي در يك مقاله، مجله دانشكدة ادبيات دكتر شريعتي، سال 16، شمارة اول 1362.
12ـ اوزان ايقاعي، مجله دانشكدة ادبيات دكتر شريعتي، سال 17، شمارة دوم 1363.
13ـ نقد كتاب آيين نگارش فارسي، مجله دانشكدة ادبيات اصفهان، سال 10، شمارة 11، 1354.
14ـ بررسي اوزان نوحه‌ها، مجله دانشگاه انقلاب جهاد دانشگاهي، شمارة 32، سال 1362.
15ـ نقد عروض شميسا، مجله آينده، سال نهم، شمارة 3و4، 1362.
16ـ انديشيدن در قافيه، نشر دانش، سال اول شمارة چهارم، 1360.
17ـ تصحيح كم‌عيار معيارالاشعار، نشر دانش، سال پنجم، شمارة اول 1363.
18ـ نقد عروض دكتر تجليل، مجلة دانشگاه انقلاب، شمارة 28، سال 1362.
19ـ نقد كتاب معاني و بيان، مجلة دانشگاه انقلاب، شماره 41، سال 1363.
20ـ نقد عروض، مجلة دانشگاه انقلاب، شمارة 32، 1362.
21ـ عروض فارسي براي رشتة فرهنگ و ادب، مجلة دانشگاه انقلاب، شمارة 32، 1362.
22ـ طرح آموزش زبان فارسي به كودكان عرب زبان، مجلة دانشگاه انقلاب، شمارة 30، آذر 362.
23ـ نقدي بر برنامة رشته زبان و ادبيات فارسي، مجلة دانشگاه انقلاب، شمارة 25، تير 1362.
24ـ وزن شعر فارسي مأخوذ از وزن شعر عرب نيست، سخنرانيهاي استادان ادبيات در كنگره كرمان، 1356.
25ـ جمله‌هاي شرطي در فارسي، مجله زبانشناسي، پاييز و زمستان 1365.
26ـ عروض فارسي، مجلة رشد ادبي، شمارة 31، سال 1365.
27ـ نام نگاشت و زيباآفريني با خط، مجلة علوم اسلامي ـ انساني و ادبيات دانشگاه شهيد چمران، شمارة 1، بهار 1368.
28ـ كتيبه‌هاي آستان قدس 1، مجلة آستان قدس، شمارة 10، سال 1340.
29ـ كتبيه‌هاي آستان قدس 2، مجلة آستان قدس، شمارة 12، سال 1341.
30ـ مدارس قديم مشهد 3، مجلة آستان قدس، شمارة 15، سال 1342.
31ـ حماسه‌سرايي فردوسي و سعدي، كتاب پاژ، شمارة اول، دي‌ماه 1369.
32ـ كتاب موسيقي شعر و منشأ وزن شعر فارسي، مجله دانشكدة ادبيات مشهد، شمارة دوم، سال 22، 1368.
33ـ موسيقي حروف و واژه‌ها، مجلة نشر دانش، سال 10، شمارة ششم، 1369.
34ـ تصحيح جديد معيارالاشعار، مجلة نشر دانش، سال 11، شمارة 3.
35ـ بررسي نام آواها، مجموعه خطابه‌هاي كنگره بزرگداشت دكتر محمد معين، سال 1370.
36ـ نظامي شاعر بزرگ اما داستان‌نويس ناموفق، مجلة آشنا، مجلة رشد، سال هفتم ـ زمستان 1371، شمارة مسلسل 31.
37ـ بررسي اوزان شعر خواجو و نوآوريهاي او در اوزان، مجموعه مقالات كنگرة خواجوي كرماني (خواجوي 3)، 1370.
38ـ طرحي نو در آموزش قافية شعر فارسي، مجلة رشد آموزش زبان و ادب فارسي، شمارة 25، تابستان 1370.
39ـ لزوم فراگرفتن يك زبان علمي در كنار زبان فارسي، مجموعة مقالات سمينار زبان فارسي و زبان علم، مركز نشر دانشگاهي، 1372.
40ـ بررسي تشديد از ديد علمي و حل يك مشكل املايي، مجلة رشد آموزش زبان و ادب فارسي، شمارة 30، سال هفتم، زمستان 1371.
41ـ زبان فارسي در عصر حافظ، مجلة زبانشناسي، سال هشتم، شمارة اول و دوم.
42ـ عروض علمي (نقد)، كيهان فرهنگي، سال دهم، شمارة 9، آذر 1372.
43ـ بررسي ترتيب كتاب و تهذيب ابواب گلستان سعدي، مجلة دانشكدة ادبيات دكتر شريعتي، شمارة اول، سال 26، 1372.
44ـ تكرار در زبان خبر و تكرار در زبان عاطفي، مجلة دانشكدة ادبيات دكتر شريعتي، (شمارة يادنامة دكتر رجائي)، سال 1373.
45ـ متناقض‌نما (Paradox) در ادبيات، مجلة دانشكدة ادبيات دكتر شريعتي، شماره مسلسل 110ـ111 پاييز و زمستان 1374 تاريخ انتشار 1376.
46ـ كنايه نقاشي زبان، نامة فرهنگستان، سال 2 شمارة 4، 1375.
47ـ متمم چيست؟، مجلة رشد، زمستان 1377.
48ـ صفت مفعولي و اهميت آن در زبان فارسي، مجلة زبانشناسي، سال نهم، شمارة دوم، 1370.
49ـ وجه التزامي و زبانهاي اورال، مجلة زبانشناسي، پاييز و زمستان 1373.
50ـ فعل لحظه‌اي، تداومي، لحظه‌اي، تداومي، مجلة زبانشناسي، سال نهم، شمارة دوم، 1370.
51ـ بديع مرواريدي بر گردن خوك، مجلة آشنا، پاييز و زمستان 1379.
52ـ نثر مسجع فارسي را بشناسيم، نامة فرهنگستان، سال 4 شمارة 3، 1377.
54ـ بررسي مراعات‌النظير، مجله دانشكده ادبيات دكتر شريعتي، سال 1379، شمارة بهار و تابستان.
55ـ گرايش گروههاي اسمي به واژه در زبان فارسي، مجلة دانشكدة ادبيات دكتر شريعتي، سال 1377.
56ـ نام آوايي (پيوند طبيعي لفظ و معن) در قرآن كريم، مجلة دانشكدة ادبيات دكتر شريعتي، سال 1332، شمارة 3و4، پاييز و زمستان 1378.
57ـ باور مذهبي شاعر هفت شهر عشق، مجلة ادبيات دانشكدة ادبيات دكتر شريعتي، سال 1333، شماره 3و4، پاييز و زمستان 1379.
58ـ خاستگاه زبان فارسي دري، فارس يا خراسان، ويژه‌نامه مجمع علمي تمدن و فرهنگ سامانيان، شماره 1، مرداد 1378.
59ـ ابن حسام و منظومه بديعيه و وزنيه، مجله خراسان پژوهي، شماره 4، پاييز 1378.
60ـ كشف يك واقعيت درباره نقشهاي زبان، مجله زبانشناسي، سال 17، شماره 2، سال 1381.
61ـ فعلهاي تركيبي، فعلهاي بي‌شخص، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي، شماره 1، سال 36، پاييز 1382.
62ـ نفي در زبان فارسي، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي، شماره 2، سال 36، پاييز 1382.
63ـ فعلهاي يك شناسه، نامه فرهنگستان زبان، دوره 6، شماره 2، سال 1382.
64ـ فراهنجاري ضماير در زبان شعر، نامه فرهنگستان زبان، دوره 6، شماره 1، سال 1382.
65ـ عروض و قافيه علمي، مجله كيهان فرهنگي، سال 8، شماره 7، سال 1370.
66ـ زبان چگونه شعر مي‌شود، مجله دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد مشهد، پاييز و زمستان سال 1382.
67ـ راز زيبايي رباعيات خيام، مجله شعر، شماره 33، سال 11، پاييز 1382.
68ـ فعل مركب، آموزش زبان و ادب فارسي، سال 13، بهار 1378.
69ـ شناسه فعل نه ضمير فاعلي است و نه نهاد اجباري، نامه فرهنگستان زبان، شماره ، آذر 1383.
70ـ اوزان شگفت‌انگيز شعر فارسي، فصلنامه تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، شماره 1، زمستان 1383.
71ـ آيا رودكي همه كليله و دمنه را به نظم درآورده است؟، فصلنامه تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، شماره 2، بهار 1384.
72ـ رنگ در شعر معاصر (سامخانياني و وحيديان)، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دكر علي شريعتي، زمستان 1382.
73ـ مطابقت فعل با نهاد، متمم، مضاف‌اليه…،  نامه فرهنگستان زبان، خرداد 1384.
74ـ قواعد گشتار جمله‌هاي مركب به جمله‌هاي ساده، فصلنامه تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سال 2، شماره 5، بهار 1384.
75ـ خاستگاه زبان فارسي و كشف حلقه مفقوده، مجموعه مقالات نخستين همايش ملي ايران‌شناس، جلد 2، خرداد 1383.
76ـ بررسي كوتاه ويژگيهاي فارسي مشهدي، فرهنگ و هنر خراسان، سال 5، تابستان 1384.
77ـ آيا پاسخ حضرت موسي كلام بلاغي است؟، نامه فرهنگستان زبان، دوره 7، شماره 2، شهريور 1384.
تأليفات
1ـ دستور زبان عاميانة فارسي، انتشارات كتابفروشي باستان، 1343.
2ـ دستور فارسي با روش نو، انتشارات اميركبير، 1344.
3ـ بررسي وزن شعر عاميانه فارسي، انتشارات آگاه، 1357.
4ـ نواي گفتار در فارسي، دانشگاه شهيد چمران دانشگاه فردوسي، 1357، چاپ دوم، 1379.
5ـ وزن و قافيه شعر فارسي (كتاب درسي)، مركز نشر دانشگاهي، 1367، چاپ چهارم، 1379.
6ـ وزن شعر و قافيه (قافيه و عروض، كتاب درسي)، وزارت آموزش و پرورش، چاپ دهم.
7ـ فرهنگ نام آوايي، دانشگاه فردوسي، 1365.
8ـ دستور زبان فارسي دبيرستان (كتاب درسي، سال اول)، وزارت آموزش و پرورش، 1376.
9ـ دستور زبان فارسي دبيرستان (كتاب درسي، سال دوم)، وزارت آموزش و پرورش، 1377.
10ـ دستور زبان فارسي دبيرستان (كتاب درسي، سال سوم)، وزارت آموزش و پرورش، 1378.
11ـ بديع از ديدگاه زيبايي‌شناسي، انتشارات دوستان، 1379.
12ـ دستور زبان فارسي 1، كتاب دانشگاهي، انتشارات سمت، 1380، چاپ سوم.
13ـ فرهنگ قافيه در زبان فارسي (كتاب درسي)، دانشگاه فردوسي، 1381.
14ـ بررسي منشأ وزن شعر فارسي، آستان قدس رضوي، 1376، چاپ سوم.
15ـ تصحيح ديوان كاتبي نيشابوري (با همكاري آقاي جوادي‌نيا و آقاي خومحمدي.) انتشارات آستان قدس رضوي، 1382.
 

16ـ دستور زبان فارسي گفتاري، مركز گسترش زبان و ادبيات فارسي، سازمان ارتباطات اسلامي، 1384
Finland Sevastopol joomla