استاد حسن بساك

1.مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي : حسن بساك

سال تولد : 1345

محل تولد: فيروزكوه، استان تهران

محل خدمت: مشهد، بلوار وكيل آباد، خيابان شهيد ستاري، معلم 71، دانشگاه پيام نور مركز مشهد، صندوق پستي  433، گروه زبان و ادبيات فارسي

آدرس پست الكترونيك: E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

2. مدارك و مدارج علمي

كارشناسي: زبان وادبيات فارسي                     محل اخذ مدرك:دانشگاه تبريز                           سال اخذ مدرك: 1367

كارشناسي ارشد: زبان وادبيات فارسي             محل اخذ مدرك: دانشگاه فردوسي مشهد           سال اخذ مدرك: 1371

دكتراي تخصصي :Ph.Dزبان وادبيات فارسي       محل اخذ مدرك: دانشگاه فردوسي مشهد           سال اخذ مدرك:1382

 

3. مرتبه علمي

 استاديار زبان و ادبيات فارسي پايه 17 رسمي قطعي دانشگاه پيام نور مركز مشهد

 

4. فعاليت هاي آموزشي 

v    آغاز تدريس از سال 1370 ( در دوره كارشناسي ) واز سال 1387 ( در دوره كارشناسي ارشد )زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه پيام نور مركز مشهد وسرپرستي درس روش تحقيق پيشرفته براي دانشجويان كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي در واحد هاي خارج از كشور مركز بين الملل دانشگاه پيام نور.

v    استاد اعزامي زبان و ادبيات فارسي به مالزي ؛ از سوي شوراي گسترش زبان فارسي و ايرانشناسي و وزارت علوم و تحقيقات و فناوري سال 1384-1385 و تدريس زبان و ادبيات فارسي در دانشكده زبان هاي مدرن و ارتباطات . دانشگاه پوترا مالزي. University Putra Malaysia (UPM).

v    برگزاري كلاس آموزش مكالمه زبان فارسي براي كاركنان محلي (مالزيايي) سفارت جمهوري اسلامي ايران در كوالالامپور سال 1384-1385.

v    همكاري با كميته فرهنگي ايرانيان مالزي به عنوان مسوول كميته فرهنگ و ادب ايرانيان مالزي درسفارت جمهوري اسلامي ايران (كوالالامپور) سال 1384-1385.

 

5. تدوين كتاب و جزوه درسي

الف) كتاب ها :

v       در اقليم سخن ، انتشارات دانشگاه پيام نور ، چاپ اول ،تهران،1384 .

v       آيين سخنوري در ادب فارسي آمادة چاپ.

v       روش پژوهش و مرجع شناسي ادبي آماده چاپ .

ب) مقالات:

v    يادگاري از سه زبان (گذري بر اهميت ترجمه و تصحيح متون فارسي در كشورهاي مختلف) مجلة سروش ويژه نامه نخستين مجمع بين المللي استادان زبان فارسي شماره 440 تهران 1374.

v    جايگاه مخاطب در سخنوري ،با همكاري دكتر محمد مهدي ناصح ،(كاوش نامه )؛ (علمي- پژوهشي)، ويژه نامه زبان وادب دانشگاه يزد سال سوم ،شماره 4 ،بهار و تابستان 1381.

v       از دولت قرآن...(مجلة علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد) بهار 1382 شماره4.

v    لفظ و معنا را به تيغ از يكدگر نتوان بريد (فصلنامه تخصصي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد)سال اول – شماره 3و4- پاييز و زمستان 83.(علمي- پژوهشي)

v    از« امل » تا « عمل » (فصلنامه تخصصي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد) سال دوم– شماره1و2- بهار و تابستان 1384.(علمي- پژوهشي)

v    شانه قلم برزلف سخن (فصلنامه تخصصي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ) سال دوم - شماره پنجم- بهار 1384.(علمي- پژوهشي)

v    تشبيه و استعاره درتاريخ بيهقي ( فصلنامه تخصصي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور) شماره دوم ؛پاييز 1384.

v    نگاهي دوباره به موضوع پژوهش هاي ادبي وضرورت تدوين فرهنگ جامع مرجع شناسي وروش تحقيق در حوزه ادبيات فارسي (فصلنامه تخصصي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ) سال پنجم - شماره بيست و دوم-تابستان 1388.(علمي- پژوهشي)

ج)فعاليت هاي ديداري – شنيداري:

v    اجراي صوتي درس سبك شناسي 2(نثر) براي دانشجويان جانباز و روشندل وساير علاقه مندان رشته زبان وادبيات فارسي درقالب 7 كاست 60 دقيقه اي ؛ نيمسال دوم سال تحصيلي83-1382.

v    اجراي صوتي درس متون تفسيري فارسي براي دانشجويا ن جانباز و روشندل و ساير علاقه مندان رشته زبان و ادبيات فارسي در قالب 7 كاست 60 دقيقه اي ؛ نيمسال دوم سال تحصيلي 83-1382.

v    اجراي تحت وب CDمتعامل درس نقد ادبي ؛ براي دانشجويان زبان و ادبيات فارسي و دانشستان مجازي و دانشكده برون مرزي، 1384.

v    تهيه پاور پوينت براي دروس"تحقيق در بلاغت فارسي " و " دستور تاريخي و تطبيقي زبان فارسي" از دروس دوره دكتري زبان و ادبيات فارسي و 3 درس از دروس دوره كارشناسي .

 

6. ويرايش و داوري علمي

v    ويراستاري علمي كتاب «تطور قصيده از آغاز تا امروز» تا ليف مرحوم دكتر حسين اميني ؛ انتشارات دانشگاه پيام نور، چاپ اول 1387.

v       طراح و ويراستار بانك سوال دانشگاه پيام نور در رشته زبان و ادبيات فارسي .

v       راهنمايي و مشاوره وداوري علمي چندين رساله كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور تهران وتبريز و بجنورد .

v       داور و نماينده دانشگاه پيام نور منطقة 8(خراسان) در « نخستين جشنوارة نهج البلاغة دانشگاهيان كشور»در سال 1379.

v    داوري علمي داستان و مقاله وشعر در « سومين جشنواره سراسري شعر وادب دانشجويان دانشگاه پيام نور كشور» از 20/4/1380 لغايت 20/ 8/ 1380.

v       مسوول گروه زبان و ادبيات فارسي پنجمين جشنواره علمي دانشجويان دانشگاه پيام نور درسال 1383.

v    داوري و نقدو بررسي برخي از كتابهاي درسي رشته زبان و ادبيات فارسي كه در مرحله انتشارات آزمايشي قرار داشت در قالب جلسات دو ماهانه گروه زبان وادبيات فارسي(سازمان مركزي).

v       داوري مقالات علمي – پژوهشي مجلات و نشريات تخصصي زبان و ادبيات فارسي.

v    سردبير و عضو هيات تحريريه مجله تخصصي ادبيات و علوم انساني دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي (شماره نخست ؛پاييز 1388، زير چاپ).

 

7. طرح هاي پژوهشي

v    مجري طرح : فرهنگ جامع مرجع شناسي و روش تحقيق در ادب فارسي ،دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي، ناظر طرح :دكتر مرتضي چرمگي عمراني ، خاتمه طرح : سال 1387.

v    مجري طرح : تدوين فرهنگ چهار زبانه مالايي ، عربي ، انگليسي ، فارسي بر اساس قاموس لنگكاب چاپ مالزي ،ناظر طرح دكتر محمود رمضان زاده ، در حال اتمام.

v    مجري طرح : شرح جلد اول شاهنامه فردوسي مصحح جلال خالقي مطلق،ناظر طرح دكتر محمد جواد عرفاني بيضايي ، در حال اتمام.

v       ناظر و ارزياب علمي چندين طرح پژوهشي در رشته زبان و ادبيات فارسي.

 

8.كارگاه هاي پژوهشي

v    شركت در كارگاه پژوهشي اصول و روش هاي تاليف كتب خود آموز و كسب گواهي پايان دوره، برگزار كننده معاونت پژوهشي و دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه پيام نور، سال 1385.

v       شركت در كارگاه پژوهشي روش تحقيق ، برگزار كننده پژوهشكده آموزش باز و از راه دور دانشگاه پيام نور ، سال 1387.

 

9. سمتهاي اجرايي

v       معاونت اداري ومالي دانشگاه پيام نور مركز مشهد از24/1/1376 لغايت 29/6/ 1377.

v       عضو شوراي آموزشي دانشگاه پيام نور منطقه 8(خراسان) از تاريخ 10/9/1382 تا1/7/1386 .

v    عضو شوراي تخصصي(تحصيلات تكميلي) گروه آموزشي زبان وادبيات فارسي سازمان مركزي دانشگاه پيام نور از تاريخ 1/7/1382 تا كنون.

v    مدير گروه آموزشي زبان وادبيات فارسي( كارشناسي) و دانشگاه پيام نورمركزمشهد از تاريخ 1/7/1380 (كارشناسي ارشد) از سال 1387 تا كنون.

v    همكاري با شوراي پژوهشي سازمان مركزي و استان خراسان رضوي در بررسي آثار پژوهشي و گرانت مربوط به گروه زبان و ادبيات فارسي .

v       مدير گروه آموزشي علوم انساني وزبان وادبيات فارسي دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي از تاريخ 1/7/1388.

 

10.همايشها و مجامع علمي

الف)همايشهاي داخلي

v    شركت در « همايش يكصدمين سال تولد نيما يوشيج » وارائة مقاله با عنوان: شهروروستا درنگاه نيما . دانشگاه هنر با همكاري يونسكو تهران و يوش – 1375.

v    شركت در«كنگره باز شناخت سبك آذربايجاني و سير تاريخي آن درشعر فارسي» وارائة مقاله با عنوان: نقش نظامي وخاقاني در تكوين سبك آذربايجاني،دانشگاه اروميه با همكاري استانداري آذربايجان غربي؛ اروميه – 1376 .

v    شركت در « همايش گفتمان هويت ايراني» سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، و ارائه مقاله با عنوان: بازنگري و احياي آموزش زبان فارسي گامي مهم در تقويت هويت ايرانيان، تهران، آذر 1385.

v    شركت در « همايش يكصدمين سال تولد شاعره متعهد پروين اعتصامي» و ارائه مقاله با عنوان:هويت ملي وديني در اشعار پروين اعتصامي ، دانشگاه اراك، اسفند 1385.

v    شركت در « همايش ششمين مجمع بين المللي استادان زبان و ادبيات فارسي » شوراي گسترش زبان فارسي، و ارائه مقاله با عنوان: نقدي بر شيوه ها و متون آموزش زبان و ادبيات فارسي به خارجيان» ، تهران،دي ماه 1387.

v    ارائة خلاصه مقاله با عنوان: « جايگاه رودكي در گسترش زبان فارسي و بررسي لغت فرس اسدي طوسي در حفظ و ماندگار اشعار رودكي » در« همايش بين المللي رودكي هزار سال شعر فارسي » آلماتي – قزاقستان 14/8/1387.

v    ارائة خلاصه مقاله با عنوان: « بررسي تطبيقي عشق و عرفان در آثار ملا نفس شاعرتركمن و آثار شاعران داستان سراي فارسي» در« همايش علمي بين المللي ملا نفس و شعر مشرق زمين » عشق آباد - تركمنستان 25/10/1387 .

v    ارائة خلاصه مقاله با عنوان: « چالش هاي فارسي آموزي در داخل وخارج از كشور؛تلاشي همسو در جهت تقويت همبستگي ملي ايرانيان » در« سومين گرد همايي انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي تهران - بنياد ايران شناسي 6/6/1387.

v    ارائة خلاصه مقاله با عنوان: خاستگاه فاجعه در داستان هاي شاهنامه » در« همايش دانش وخرد فردوسي» دانشگاه فردوسي مشهد ، 24/2/1387.

v    ارائة خلاصه مقاله با عنوان: آب گويي كه آينه ي روميست ؛ نگاهي به عنصر آب و وابسته هاي آن از منظرتشبيه در اشعار فرخي سيستاني ، با همكاري خانم سيده حكيمه موسوي در« همايش ملي و ميان رشته اي آب و ارزش هاي فرهنگي آن » از طرف گروه زبان وادبيات فارسي و قطب علمي فردوسي شناسي دانشگاه فردوسي مشهد ، 10/10/1388.

v    شركت در « چهارمين گرد همايي سراسري انجمن ترويج زبان و ادب فارسي » دانشگاه تبريز:21الي 23 مرداد ماه 1388 و ارائه مقاله با عنوان : « نقش ادبيات داستاني كودك در شكل گيري شخصيت كودكان با تاكيد برالگوي كتاب درماني » با همكاري خانم سمانه اسدي نوقابي.

 

ب)همايشهاي بين المللي

v    شركت در «دهمين انجمن آسيايي دانشگاههاي بازAAOU» دانشگاه پيام نور با همكاري يونسكو؛ وارائة مقاله با عنوانInnovation in Education-An Unavoidable Necessity،مركز همايشهاي بين المللي صدا وسيما –تهران آبان 1375.November 1996

v    شركت در « شانزدهمين انجمن آسيايي دانشگاههاي باز AAOU» دانشگاه باز ملي كره با همكاري يونسكو؛ كره جنوبي ؛ لوت ورد هتل – سئؤول آبان 1381 November 2002 وارائه مقاله با عنوان :- Open & Distance Learning the Only Successful method in Digital Era

v    ارائه مقاله در«هجدهمين انجمن آسيايي دانشگاههاي باز AAOUدانشگاه راديوتلويزيوني چين – شانگهاي 1383. November2004 .28 با عنوان :Quality versus Quantity: A new project for teaching at the open university.

v    ارائه مقاله در نوزدهمين انجمن آسيايي دانشگاههاي باز AAOUدانشگاه تربوكا اندونزي – جاكارتا شهريور 1384. September 2005 17-15 با عنوان :Promoting Open Education as a Means to Life Long Education for All

v       ارائه مقاله با عنوان : The Relation between Shams and Moulana From the mystical literature point of view

در همايش بين المللي بزرگداشت مولانا جلال الدين رومي "سخن عشق " Word of love conference 22-23 November 2007 MOULANA…JALALODDIN RUMI conference…- Poland- warsaw universityگروه مطالعات ايراني بخش شرق شناسي و مطالعات آسيايي دانشگاه ورشو- لهستان ،اول آذر ماه 1386 .

v    شركت در بيست و دومين كنفرانس انجمن آسيايي دانشگاههاي باز AAOUدانشگاه راديو تلويزيوني چين – تيانجين- 23 مهر 1387 22nd AAOU Annual Conference September 2005 17-15و ارائه مقاله با عنوان :The Role of Qualitative Education in Promoting Open & Distance

v    ارائه مقاله با عنوان: Necessities for Providing Specific Supports for Optimal Teaching of Languages in Open UniversitiesFocusing on Teaching Persian Language at Payame Noor Universityدر بيست و سومين همايش بين المللي ICDE 2009 كشور هلند- شهر ماستريخت the 23rd ICDE World Conference on Open and Distance Learning including the 2009 EADTU Annual Conference (M-2009) June 2009 تاريخ خاتمه 10 June 2009تاريخ شمسي شروع 17 خرداد 1388تاريخ خاتمه 20 خرداد 1388.

v    ارائه 2 مقاله د ر بيست و سومين كنفرانس انجمن آسيايي دانشگاههاي باز AAOU- 3-5 november 2009 تهران 12-15 آبان 1388. با عناوين زير : Persian language and literature in Payame Noor University- necessities and supports و مقاله دوم با همكاري خانم زهره حيدري با عنوان: Distance learning & socio-cultural development of deprived regions

Finland Sevastopol joomla