احمدي

 

شرح سوابق علمي- پژوهشي

نام : ويدا

نام خانوادگي : احمدي

پست الكترونيكي: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

مدرك تحصيلي : دكتري تخصصي زبان و ادبيات فارسي ( با گرايش نمادشناسي و روانكاوي متون ادبي)

سمت:عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

مدارك علمي:

•1. كارشناسي زبان و ادبيات فارسي(با رتبه اول):

دانشكده ي ادبيات و علوم انساني دكتر شريعتي-دانشگاه فردوسي مشهد.

•2. كارشناسي ارشد و ادبيات فارسي:

دانشكده ي ادبيات و علوم انساني دكتر شريعتي- دانشگاه فردوسي مشهد.

*  عنوان رسالة كارشناسي ارشد: مفهوم نور و وجود در حكمـه الاشراق سهروردي و

منطق الطير عطار .

•3. دكتري زبان و ادبيات فارسي( با معدل الف):

دانشكده ي ادبيات و علوم انساني دكتر شريعتي - دانشگاه فردوسي مشهد.

*  عنوان رساله ي دكتري :" بررسي ساختار داستاني و نمادهاي سه روايت از داستان پرندگان به قلم ابن سينا ‌‌‍، محمد غزالي و عطار با نظر به روانكاوي كارل گوستاويونگ و برخي نظريات نقد ادبي معاصر".

 

 

 

زمينه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي :

1. مطالعات قرآني، حديث و تفسير و دیگر کتابهای مقدس

2. نماد شناسي وروانكاوي متون ادبي و ادبيات كودكان

3. نماد شناسي ادیان و عرفان ( عرفان اسلامی و مسیحی - یهودی: قبالا و حسیدیم)

4. حكمت اسلامی وفلسفه غرب

5. سينما

 

همايش هاي داخلي و خارجي :

 • 1. شركت در اولين كنگره ي جهاني حكيم ملاصدرا-تهران / خرداد 1378 .
 • 2. شركت در پانزدهمين همايش قرآني دانشجويان سراسر كشور-مشهد / ارديبهشت 1379.
 • 3. شركت در كنگره ي جهاني گفتگوي تمدنها - انگلستان- لندن/آبان 1379/2000 october
 • 4. شركت در كنگره ي جهاني حكيم سهروردي-زنجان / مرداد 1380.
 • 5. شركت در همايش بزرگداشت حكيم ملاصدرا-تهران /خرداد1381.
 • 6. شركت در دومين كنگره ي جهاني حكيم ملاصدرا- تهران/ خرداد1383.
 • 7. شرکت در کنگره ی جهانی مولانا(مقاله با عنوان "از فرود آ ب تا فراز آفتاب؛ تحلیل روانکاوانه نماد آ ب در مثنوی ، غزلیات شمس و الواردات القلبیه ملا صدرا") - تهران/ آبان 1386
 • 8. هم اندیشی زیارت (به عنوان سخنران)- تهران / تابستان 1387

 

 

 

مقالات چاپ شده :

 • 1. مقاله با عنوان "عطارو صدرا در نور پاشان وجود" - تهران / خرداد1378
 • 2. مقاله با عنوان "طنز و رويكردهاي آن در قرآن" - مشهد/ارديبهشت 1379
 • 3. مقاله به زبان انگليسي با عنوان: Philosophical&Mystical approaches to Dialogue of civilizations - لندن / 2000- متن این مقاله در سایت مرکز مطالعات اسلامی آلمان و انگلستان موجود می باشد.
 • 4. مقاله با عنوان "در سايه سار آفتاب "زنجان/مرداد 1380
 • 5. مقاله با عنوان " تحليل نماد شناختي - عرفاني داستان هانسل و گرتل(برادران گريم)بر اساس آموزه هاي قرآن كريم و مثنوي مولوي"- فصلنامه ي علمي- پژوهشي پژوهشهاي ادبي - سال اول- شماره ي اول - تابستان 1382.
 • 6. مقاله با عنوان :"بندگان آزاد" تهران/خرداد 1383
 • 8. چاپ چند مقاله در روزنامه خراسان (1386)
 • 9. مجله حکمت و معرفت (1386)
 •  
 •   11. کتاب ماه هنر(1388)

   

   

   

   

  كتاب های چاپ شده:

  1)رویا بینان بیدار؛ درباره عناصر داستان،معنا،نماد و روانکاوی در سه روایت از داستان پرندگان

  به قلم ابن سینا،محمد غزالی و عطار نیشابوری

  2)تا روشنا (مجموعه ی مقالات؛درباره نمادشناسی و روانکاوی آثاری از: ابن سینا،سهروردی، محمد غزالی، عطار،مولوی وملاصدرا)

  3)از بند تا پرواز (درباره روانکاوی زبان و معنا در منطق الطیر)

   

   

  عضويت در مجامع علمي بين المللي :

  1.عضويت در انجمن بين المللي ملاصدرا- تهران

  2.عضويت در انجمن بين المللي ايران شناسي- تهران

   

  سخنراني ها :

  1.ارائه سخنراني به زبان انگليسي با عنوان : Philosophical & Mystical approaches to Dialogue of civilizations - لندن / 2000-1379

  2. ارائه سخنراني علمي در دانشكده ي ادبيات و علوم انساني دكتر شريعتي به مناسبت روز بزرگداشت عطار-1382

  3. ارائه سخنراني علمي در دانشكده ي ادبيات و علوم انساني دكتر شريعتي به مناسبت روز بزرگداشت حافظ - 1383

  4. ارائه سخنراني علمي در دانشكده ي ادبيات و علوم انساني بیرجند-1385

  5. ارائه سخنراني علمي در پژوهشگاه علوم انسانی-تهران 1386

   

  رتبه هاي علمي :

  •1. پژوهشگر برتر دانشكده ي ادبيات و علوم انساني در هفته پژوهش - 1383

  •2. دانشجوي ممتاز در مقطع كارشناسي

  •3. دانشجوي ممتاز در مقطع دكتري

 

 

Finland Sevastopol joomla