مدير گروه

دكتر رضا اشرف زاده

 • قائم مقام رياست دانشگاه
 • معاون آموزشى دانشگاه
 • دكتراى زبان و ادبيات فارسى
 • عضو هيأت علمى گروه زبان و ادبيات فارسى
 • عضو انجمن آثار و مفاخرخراسان
 • عضو اصلى قطب ادبى خراسان
 • مشاورفرهنگى وادبى اداره كل فرهنگ وارشاداسلامى
 •  عضو شوراى نشركتاب

  زندگينامه

   

  به نام خداوند جان و خرد

   

  پدرم مردى پيشه ور و كم سواد ، اما دانا و مجرب بود و اولين آشنايى من با فردوسى و سعدى و حافظ از طريق ايشان بود (رحمت الله عليه) . دوران ابتدايى،سيكل اول وچهارم رياضى رادر بم گذراندم و درسال 1338 به دانشسراى مقدماتى كرمان رفتم وبا درجه ممتاز و شاگرد اولى،فارغ التحصيل شدم،به عللى ادامه تحصيل ندادم واستخدام شدم،به شغل شريف معلمى.

  درسال 1349 براي ادامه تحصيل به دانشگاه فردوسى مشهدآمدم،دوره ليسانس رادرسال1353،و فوق ليسانس رادر1356،و دكتراى زبان وادبيات فارسى رادرسال1363 گذراندم، درتمام دوران تحصيل شاگرد ممتاز و دانشجوى اول بودم. رساله فوق ليسانس، با راهنمايي استاد فرزانه و فقيدسعيد زنده ياد حضرت آقاي دكتر يوسفى،با درجه ممتاز و رساله دوره دكترى رادرهفت جلد و با4200صفحه درسال 63 دفاع كردم.

  ازسال 1356،تقريباً با تمامي دانشگاهها و آموزشهاى عالى مشهد،همكارى داشته ام.

  ازسال 1370 به عنوان عضو هيئت علمى دانشگاه آزاداسلامى تعيين و هم اينك استادزبان وادبيات فارسى و معاون آموزشى اين دانشگاهم.

  ضمناًعلاوه برامور مربوط به دانشگاه، عضو انجمن آثار و مفاخرخراسان،عضو اصلى قطب ادبى خراسان ، مشاورفرهنگى وادبى اداره كل فرهنگ وارشاداسلامى و عضوشوراى نشركتاب مي باشم.

  ازتاسيس تا انحلال مركزخراسان شناسى ،عضو هيات رئيسه اين مركز بوده ام.

  تاكنون درچندين همايش وكنگره ايرانى وجهانى شركت داشته ام.

  باصدا وسيماى مركزخراسان نيزگاهگاهى برنامه داشته ام(حدود50 برنامه) دربرنامه تلويزيونى چهره هاى مانده گار50 دقيقه زندگي و آثارم نمايش داده شد و مصاحبه هاى گوناگون علمى وادبى داشته ام چه درمجلات و روزنامه ها و چه درصدا وسيما .

  دوبار به عنوان استادنمونه مشهد، يكبار استاد نمونه كشور در دانشگاه آزاداسلامى برگزيده شدم.

  محقق نمونه جشنواره فردوسى و محقق نمونه دانشگاه آزاد اسلامى منطقه 9و شهروندنمونه سال82 .

  در روز بزرگداشت عطار نيشابورى ،به عنوان عطار شناس ، ازبنده تجليل به عمل آمد.

  اينك علاوه برشغل اجرايى ،به تدريس در دوره هاى كارشناسى،كارشناسى ارشد و دكتراى ادبيات

  فارسى مشغولم.

  تاكنون حدود50كتاب و 57 مقاله علمى وادبى منتشر كرده ام .

  داراى چهار فرزندم.(تنها پسرم درسن 26 سالگى بر پدر پيشى گرفت.)

   

  آثار چاپ شده

   

  1- المستخلص في ترجمان القرآن1365

  2- گلشن توحيد (شرح منظوم مفردات مثنوي ) 1372

  3-حق اليقين في معرفه رب العالمين1380

  4- صد كلمه اميرالمومنين 1380

  5- حكايات شيخ صنعان (چاپ دوم) 1380

  6- داستان شيخ صنعان . انتشارات كلهر1381

  7- خزان و بهار 1382

  8- مضمار دانش (فرسنامي) 1373

  9- نشان تيشه فرهاد1376

  1- فرهنگ نوادر لغات در تركيبات آثار عطار نيشابورى1374

  11- فرهنگ كاربرد آيات و روايات در شعر عطار 1373

  12- فرهنگ بار يافته هاي ادبى از متون پيشين1386

  مجموعه مقالات

   

  13- قصه طوطي جان 1375

  14- عطار و .... ديگران1382

  15- آتش آب سوز1386

   

   

  تاليفـات

   

  16- تجلي رمز و روايت در شعر عطار نيشابورى 1373

  17- نوبت زن كوى ساقى (ساقي نامه هاى راجى كرمانى ) 1378

  18- داستان شيخ صنعان1374

  19- فارسي عمومي (چاپ يازدهم ) 1385

  20- معانى و بيان (چاپ پنجم)1383

  21- رابعه (زندگي و آثار رابعه بنت كعب ) 1383

   

   

  كتب درسي

   

  22- گزيده اخلاق ناصرى (چاپ ششم ) 1378

  23-برگزيده اخلاق ناصرى1371 (كتاب پيام نور )

  24- شرح گزيده منطق الطير (چاپ سوم ) 1379 چاپ پنجم 1386

  25- آب آتش فروز ( گزيده حديقه الحقيقه ) (چاپ هفتم ) 1385

  26- رنجنامه زندانى ناى و مرنج (گزيده مسعود سعد ) 1378

  27- كلاه بى سران (شرح گزيده مصيبت نامه ) 1376

  28- گزيده مختار نامه ( رباعيات عطار )1377

  29- گزيده شعر و شاعر برجسته ( فرخى كسايى )1379 چاپ سوم 1386

  30- سرود خورشيد (شرح 114 غزل ديوان شمس )1379

  31- راز خلوتيان ( شرح 110 غزل حافظ)1379

  32- پيغام اهل راز ( 2 جلد)1381

  33- گزيده اشعار (ناصر خسرو _ مسهود سعد) 1382

  34- گزيده اشعار خاقاني1385

  35- بهار زنده دلان (گزيده اشعار صائب )1384

  36- جلوگريهاى سحرگاهى (شرح گزيده مخزن الاسرار )1385

  37- فارسى عمومى (چاپ سيزدهم )1386

   

   

  كتب براى نوجوانان

   

  38- داستان هاى ديوانگان در آثار عطار1375

  39- چهل حكايت ( چاپ دوم )1374

  40- هفت حكايت ( چاپ سوم ) 1373

   

   

  كتب زير چاپ

   

  41- مرج البحرين ( شرح غزليات حافظ ) از ختمي لاهورى ( تصحيح و تعليق )

  42- گزيده متون تفسيري فارسى

  43- فرهنگ قرآنى ( عربي – فارسى ) بر اساس تفسير ابوالفتوح رازى

  44- مثل و تمثيل در شعر عطار نيشابورى

  45- و ....... چند اثر ديگر

   

  صورت مقالات چاپ شده

   

  1- بزم شاعرانه شيراز وحافظ شيرازي.فصلنامه تخصصي ادبيات فارسى (علمى – پژوهشى)سال چهارم بهار 86

  2- از سايه تا خورشيد ( كنگره عطار ) . مجله علوم انساني واحد مشهد . شماره دوم پاييز 81

  3- فردوسى ، دريابنده زمان بازنشستگى. مجله علوم انسانى واحد مشهد . شماره چهارم بهار 82

  4- نگاهي به آثار شعري جامى . مجله نامه پارسى . شماره سوم سال چهارم پاييز 78

  5- نگاهي به چاپى تازه از منطق الطير . مجله نامه فرهنگستان . شماره چهارم دوره ششم آذر 83

  6- چگونگي كاربرد آيات قرآنى در ادب فارسى . فصلنامه فرهنگى پژوهشى واحد مشهد. سري جديد پاييز 77

  7- همنوايي پير اسرار با پير گنجه .مجله سلسلة الذهب . شماره 2 پاييز77

  8- درمان عشق ( نقد و تحليل داستان پادشاه و كنيزك ) . مجله سلسلة الذهب . شماره1 بهار 77

  9- امامي هروى ، شيفته على (ع) (تركيب بندامامى در مدح امام على بن موسى الرضا) مجله زائر. فروردين 78

   

   

  مقالاتى كه در مجموعه (آتش آب سوزى )چاپ شده و در جاهاى ديگر چاپ نشده است .

   

  10- پير اسرار و عالم صوفى (ميزان بهره گيري عطار از غزالى طوسى )

  11- "بى سرنامه " منسوب به عطار نيشابورى (ارسال براي نامه فرهنگستان )

   

   

  مقالاتى كه در مجموعه " عطار و .... ديگران " چاپ شده و در جاى ديگر چاپ نشده است .

   

  12- آب آتش افروز سنايى غزنويى و تازيانه سلوك عطار نيشابورى ( تاثير عطار از سنايى غزنوى )

  13- قصه طوطى جان ( مقايسه طوطى و حكيم عطار ، با طوطى و بازرگان مولوى )

  14- باز علم و باز جان ( مقايسه داستان باز و كم پيرزن مولوى با داستان مشابه آن از عطار )

  15- جوهره شعر و عرفان پير اسرار در كلـك خيال انگيز حافظ

  16- كندو كاو در مشكلات متون ادبى ( تركيبات بديع ) بهار و تابستان 78

  17- كندو كاو در مشكلات متون ادبى ( نكاتى درباره بعضي تركيبات )بهار و تابستان 79

  18- آيا شرح عرفانى غزلهاى حافظ از ختمي لاهورى است ؟ پاييز و زمستان 81

  19- رمانتيسم ، اصول آن و نفوذ آن در شعر معاصر ايران بهار و تابستان 81

  20- بزم شاعرانه شيراز و حافظ شيرازى ، فصلنامه تخصصيسال 86

   

   

  صورت مقالات چاپ شده

   

  21- ادبيات انقلابى ( 5 مقاله )مجله مشكوةسال 61 به بعد

  22- قديمي ترين تركيب بند درباره بارگاه ثامن الحجج (ع)مجله مشكوةزمستان 64

  23- شيخ صنعانپژوهشنامه. دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه شهيد بهشتى سال 72

  24- جلوه خضر(ع) در آثار عطار نيشابورى . دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه شهيد بهشتي سال 72

  25- افسانه آب حيات در آثار عطار. دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه شهيد بهشتي سال 74

  26- غزلى با دو حكايت . دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه شهيد بهشتي زمستان 75

  27- خاقانى شروانى ،مسيح سبك آذربايجان .دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه شهيدبهشتى تابستان76

  28- شمس آينه وجودى مولوى. دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه شهيد بهشتى بهار و تابستان 77

  29- قلندر،جاى باش قلندريان .مجله دانشكده ادبيات وعلوم انسانى دانشگاه فردوسيىمشهد بهارو تابستان 74

  30- كندو كاو درمشكلات متون ادبي علمى1. مجله دانشكده ادبيات وعلوم انسانى دانشگاه فردوسى مشهد زمستان 74

  31- كندو كاو درمشكلات متون ادبي علمى2. مجله دانشكده ادبيات وعلوم انسانى دانشگاه فردوسي مشهد زمستان 75

  32- كندو كاو درمشكلات متون ادبي علمى3. مجله دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه فردوسى مشهد تابستان 76

  33- علت تاخير مولوى در سرودن دفتر دوم . مجله دانشكده ادبيات وعلوم انسانى دانشگاه فردوسى مشهد تابستان 76

  34- آيا اين 5قصيده از عطار نيشابورى است . مجله دانشكده ادبيات وعلوم انسانى دانشگاه فردوسى مشهد تابستان 77

  35- پير نيشابور و داناى توس . در مجموعه " از شمار دو چشم " يادنامه مرحوم احمدى بيرجندى مركز خراسان

  36- از سايه تا خورشيد . كنگره جهانى بزرگداشت عطار سال 74

  37- راجى كرمانى ، شاعرى ساقى نامه سراى . گردهمايى بزرگداشت راجى كرمانىسال 77

  38- عطر عطار در بوستان و گلستان سعدي . مجله فرهنگ و ادب كرماني سال 76

  39- اسطوره رودكى . فصلنامه تخصصي ادبيات فارسى (علمى وپژوهشى) بهار 83

  40- كندوكاوى زيبا شناسانه در مورد جناس . فصلنامه تخصصى ادبيات فارسى (علمى وپژوهشى) بهار 84

  41- طرح فرهنگ باز يافته هاى ادبي . فصلنامه تخصصى ادبيات فارسى (علمى وپژوهشى) تابستان 84

  42- مسمط و تحول آن از چهارپاره تا چارپاره . فصلنامه تخصصى ادبيات فارسى (علمى وپژوهشى) پاييز 84

  43- ترنج ، ميوه اى از جنس ميوه هاى بهشتى . فصلنامه تخصصى ادبيات فارسى (علمى وپژوهشى) بهار 85

  44 – عطار ، خيامى ديگر . فصلنامه تخصصى ادبيات فارسى (علمى وپژوهشى) تابستان 85

  45- و .... چند مقاله ديگر

Finland Sevastopol joomla